Swift – Subscripts

Známe z Objective-C jako array[index]  nebo dict[key] . Swift jde opět dál a umožňuje používat subscripts nejen u tříd, ale také u výčtů a struktur.

Syntax je takový mix instančních metod a computed properties. Vezmeme si rovnou ukázku z knížky.

class TimesTable {
 let multiplier: Int!

 init( multiplier: Int ) {
  self.multiplier = multiplier
 }

 subscript( index: Int ) -> Int {
  return index * self.multiplier
 }
}

let tt = TimesTable( multiplier: 10 )

tt[0]  // 0 * 10 ==  0
tt[1]  // 1 * 10 == 10
tt[20]  // 20 * 10 == 200

Třída TimeTables  má inicializátor s parametrem multiplier , který budeme používat v našem subscriptu pro násobení. Náš subscript má jeden vstupní parametr s názvem index  a vrací výsledek násobení index * multiplier .

That’s it. Vidíte, že syntax se podobá instanční metodě. Vstup je Int  a výstup je Int . Dál to pokračuje stejně jako computed properties. Je to read only a tak můžeme v klidu vypustit get .

Subscript může mít jakékoli množství vstupních parametrů a podporuje i variadické parametry. Nelze používat inout  parametry a nelze u parametrů nastavit výchozí hodnotu. Vracet může jakoukoli hodnotu.

Subscriptů může být u jedné třídy více a kdo by to hledal, říká se tomu subscript overloading.

Teď složitější příklad na kterém uvidíte vše potřebné.

class IntMatrix {
 let numberOfRows: Int
 let numberOfColumns: Int

 let rows: Array< Array< Int > >

 init( rows: Int, columns: Int ) {
  assert( rows > 0, "Number of rows must be > 0" )
  assert( columns > 0, "Number of columns must be > 0" )

  self.numberOfRows = rows
  self.numberOfColumns = columns

  var rows = Array< Array< Int > >()

  var emptyRow = Array( count: self.numberOfColumns, repeatedValue: 0 )
  for _ in 1...self.numberOfColumns {
   var row = emptyRow
   row.unshare()
   rows.append( row )
  }

  self.rows = rows
 }

 subscript( rowIndex: Int ) -> Array< Int > {
  assert( self.indexIsValidForRow( rowIndex ), "Invalid row index" )

  return self.rows[ rowIndex ]
 }

 subscript( rowIndex: Int, columnIndex: Int ) -> Int {
  get {
   assert( self.indexIsValidForRow( rowIndex ), "Invalid row index" )
   assert( self.indexIsValidForColumn( columnIndex ), "Invalid column index" )

   return self.rows[ rowIndex ][ columnIndex ]
  }
  set {
   assert( self.indexIsValidForRow( rowIndex ), "Invalid row index" )
   assert( self.indexIsValidForColumn( columnIndex ), "Invalid column index" )

   self.rows[ rowIndex ][ columnIndex ] = newValue
  }
 }

 func indexIsValidForRow( rowIndex: Int ) -> Bool {
  return ( rowIndex >= 0 && rowIndex < self.numberOfRows )
 }

 func indexIsValidForColumn( columnIndex: Int ) -> Bool {
  return ( columnIndex >= 0 && columnIndex < self.numberOfColumns )
 }
}

let matrix = IntMatrix( rows: 10, columns: 5 )
matrix[0]     // [0, 0, 0, 0, 0]
matrix[0, 0]    // 0
matrix[0, 0] = 10
matrix[0]     // [10, 0, 0, 0, 0]
matrix[0, 0]    // 10
matrix[1]     // [0, 0, 0, 0, 0]

Dneska to bylo kratší. Víc k tomu není co dodat. Teď už toho umíme poměrně dost, tak se příště mrknem na dědičnost.